open

Bedre kontroll

Bedre kontroll på bygg- og prosjektledelse

Trygg arbeidsplass

Trygg arbeidsplass og mindre risiko for produksjonstap

Stabil drift

Stabil drift av maskiner

Trygghet

Trygghet: vi utfører vedlikehold og årskontroll på løfteutstyr

Sertifisering og årskontroll av maskiner for løfteutstyr, masseforflytning, truck og lift.
Kontakt

Forretningside Vi mener å stå for 4 hovedpunkter i vår forretningside:

Bedre kontroll

Skare Tekniske = bedre kontroll på bygg- og prosjektledelse

Trygg arbeidsplass

Skare Tekniske = mindre risiko for produksjonstap

Stabil drift

Skare Tekniske skifter slitedeler og tilbyr planlagte reparasjoner

Trygghet

Skare Tekniske utfører vedlikehold og årskontroll på løfteutstyr.

Hva kan Skare Tekniske gi deg som kunde ?Det er ikke tvil om at det lønner seg:

Drift og vedlikehold
• Økt produktivitet • Stabil drift • Trygghet
Sikkerhet
• Trygg arbeidsplass • Redusert ulykkesfrekvens • Lavere sykefravær • Godt arbeidsmiljø • Sikre løft og økt produktivitet
Økonomi
• Stabile vedlikeholds-kostnader • Mindre risiko for produksjonstap • Lønnsom investering • Bedre kontroll
Sakkyndig kontroll
• Forebyggende vedlikehold • Utskifting av slitedeler • Planlagte reparasjoner